Λεωφ. Μεσογείων 328, Αγ. Παρασκευή 15341 210 2919113 Zoom Meeting
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η Ανατομία είναι ο κλάδος της Βιολογίας που ασχολείται με τη μελέτη, σε δομικό επίπεδο, την καταγραφή, και την περιγραφή της δομής ζωντανών οργανισμών, και των επιμέρους συστημάτων τους. Διακρίνεται σε Ανατομία Φυτών, Ανατομία Ζώων και Ανθρώπου.

Δωρεάν
Σπονδυλική στήλη

Σε αυτό το μάθημα ο κύριος Τζιορίδης μας αναλύε τη σπονδυλική στήλη τη λειτουργία της και από τι αποτελέιται και ποια προβλήματα παρουσιάζει και πως θα τα αντιμετωπίσουν οι ασθενείς.

Μόνο για
σπουδαστές
Εισαγωγικό βίντεο του κυρίου Τζιορίδη Γεώργιου

Είναι ένα εισαγωγικό βίντεο σχετικά με τον καθηγητή Τζιορίδη Γεώργιο όπου μας παρουσιάζει το βιογραφικό του και μας αναλύει το τι θα παρακολουθήσουμε στα μαθήματα του που θα διδαχθούν στην πλατφόρμα Nuga Edu.