Λεωφ. Μεσογείων 439, Αγ. Παρασκευή 15343 2102919113, 2114100677 Zoom Meeting
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η Ανατομία είναι ο κλάδος της Βιολογίας που ασχολείται με τη μελέτη, σε δομικό επίπεδο, την καταγραφή, και την περιγραφή της δομής ζωντανών οργανισμών, και των επιμέρους συστημάτων τους. Διακρίνεται σε Ανατομία Φυτών, Ανατομία Ζώων και Ανθρώπου.

Μόνο για
σπουδαστές
Εισαγωγικό βίντεο του κυρίου Τζιορίδη Γεώργιου

Είναι ένα εισαγωγικό βίντεο σχετικά με τον καθηγητή Τζιορίδη Γεώργιο όπου μας παρουσιάζει το βιογραφικό του και μας αναλύει το τι θα παρακολουθήσουμε στα μαθήματα του που θα διδαχθούν στην πλατφόρμα Nuga Edu.