Λεωφ. Μεσογείων 439, Αγ. Παρασκευή 15343 2102919113, 2114100677 Zoom Meeting
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Διαφήμιση είναι διαδικασία γνωστοποίησης και επηρεασμού του καταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία επί πληρωμή. Η διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιεί άλλοτε συγκινησιακά χαρακτηριστικά (επίκληση στο συναίσθημα) που συνδέουν τον χρήστη με την αγορά ή την χρήση του προϊόντος και άλλοτε λογικά χαρακτηριστικά (επίκληση στη λογική) όπως τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του προϊόντος σε σχέση με τα ανταγωνιστικά.

 

Μόνο για
σπουδαστές
Κοινωνικοί Παράγοντες

Σε αυτό το μάθημα ο κος Ρωξάνης συνεχίζει να αναλύει τους παράγοντες τους πολιτιστικούς που επηρρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά και συνεχίζει με τους κοινωνικούς παράγοντες.

Μόνο για
σπουδαστές
Έννοια- Θεωρία Συμπεριφοράς Καταναλωτή

Ο καθηγητής Ρωξάνης Σταύρος μας μιλάει σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τις ανθρώπινες ανάγκες και τις κατηγορίες καταναλωτών και αγοραστών που υπάρχουν. Η διαφήμιση ανήκει στο μείγμα προβολής και επικοινωνίας του τμήματος Marketing.

 

Μόνο για
σπουδαστές
Εισαγωγικό βίντεο του καθηγητή Ρωξάνη Σταύρου

Μια εισαγωγή από τον καθηγητή  Ρωξάνη Σταύρο όπου μας κάνει μια σύντομη περιγραφή του βιογραφικού του και μία περίληψη σχετικά με το μάθημα που θα διδάξει στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Nuga Edu.