Λεωφ. Μεσογείων 328, Αγ. Παρασκευή 15341 210 2919113
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Μόνο για
σπουδαστές
Μέρος 10ο

Μέρος 10ο

Οι εκπαιδευτές μας μιλούν για ένα βιβλίο που τους βοήθησε πάρα πολύ στο να επιλύουν προβλήματα που δημιουργούνται σε σχέση με τον πελάτη-επισκέπτη.

Μόνο για
σπουδαστές
Μέρος 3ο

Μέρος 3ο

Οι εκπαιδευτές αναλύουν την προσφορά και το πως είναι για αυτούς γιορτή και όπως κάθε γιορτή πρέπει να οργανωθεί.