Λεωφ. Μεσογείων 439, Αγ. Παρασκευή 15343 2102919113, 2114100677 Zoom Meeting
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Πληροφορική ονομάζεται η θετική και εφαρμοσμένη επιστήμη η οποία ερευνά τις τεχνολογικέςεφαρμογές τους σε αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα, από τη σκοπιά της σχεδίασης, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της διερεύνησης, της ανάλυσης και της προδιαγραφής τους, την απόκτηση, την εκπροσώπηση, την επεξεργασία, την αποθήκευση, την επικοινωνία και την πρόσβαση στις πληροφορίες.

Μόνο για
σπουδαστές
Εισαγωγή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα

Ο κύριος Γιαννής ξεκινάει το μάθημα της πληροφορικής κάνοντας μια επίδειξη των λειτουργιών της εκπαιδευτικής πλατφόρμας της Nuga Edu έτσι ώστε να γίνετε σωστή λειτουργία από τους σπουδαστές του προγράμματος.