Λεωφ. Μεσογείων 439, Αγ. Παρασκευή 15343 2102919113, 2114100677 Zoom Meeting
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Προσωπικά δεδομένα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ε. Ε. 679/2016

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Η εταιρεία «Τ.Todorov και Σία Ο.Ε», είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και σας ενημερώνει, ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε. Ε. 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ίδια ή και τρίτοι κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται και θα προστατεύουν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσεως που αφορά σε προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία θα επεξεργασθεί και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία θα ληφθούν στο μέλλον ή θα μας γνωστοποιήσετε στο μέλλον είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό μέσω των αρμοδίων εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων / συνεργατών μας. Για το λόγο αυτό η εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα είναι ασφαλισμένα και προστατευμένα από απώλεια, λανθασμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά την παρούσα δήλωση προκειμένου να ενημερωθείτε εκτενώς σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες /προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

 

Ποια δεδομένα συλλέγουμε;

Α)Δεδομένα ταυτοποιήσεως του Πελάτη, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης.

Β)Δεδομένα επικοινωνίας του Πελάτη, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό.

Γ)Δεδομένα υγείας του Πελάτη. 

Δ)Δεδομένα πληρωμών.

Ε)Δεδομένα από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης των καταστημάτων του δικτύου.

ΣΤ)Δεδομένα προκύπτοντα από καταγεγραμμένες μαρτυρίες του πελάτη (κατόπιν συναινέσεώς του), σχετικά με τη χρήση των μηχανημάτων NUGA BEST και την εμπειρία του από την συναλλαγή του με την εταιρεία.

Ζ)Οπτικοακουστικό υλικό (Βίντεο–φωτογραφίες) στο οποίο εμφανίζεται ο Πελάτης στα καταστήματα του δικτύου NUGA BEST και σε εκδηλώσεις του δικτύου.

Τα δεδομένα υπό στοιχεία Α,Β,Γ,Δ συλλέγονται από τον ίδιο τον Πελάτη ιδιαιτέρως δε τα δεδομένα υγείας προσκομίζονται με πρωτοβουλία του Πελάτη από τον ίδιο. Τα δεδομένα υπό στοιχεία Ε και ΣΤ συλλέγονται από την εταιρεία με τη συναίνεση του Πελάτη.

 

Ποιοι είναι οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη;

Α)Κατά την επίσκεψη του Πελάτη σε κατάστημα του δικτύου NUGA BEST, για την διασφάλιση της σωστής εξυπηρέτησής του και την εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος  για την κάθε περίπτωση.

Β)Για να μπορεί η εταιρεία να καλύπτει την εγγύηση του κάθε μηχανήματος.

Γ)Για να μπορεί η εταιρεία να επικοινωνεί με τον Πελάτη για το τακτικό service των μηχανημάτων του.

Δ)Για να μπορεί η εταιρεία να επικοινωνεί με τον Πελάτη και να τον ενημερώνει για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που τον αφορούν.

Ε) Για την ασφάλεια των χώρων, των προσώπων και των αγαθών που διακινούνται.

ΣΤ)Για την εκπλήρωση εμπορικών – προωθητικών – διαφημιστικών σκοπών.

Ζ)Για την κατάρτιση συμβάσεως πωλήσεως με δόσεις και τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης αυτής.

Η)Για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποιήσεως του Πελάτη από τα προϊόντα της εταιρείας, για τη διασφάλιση της ποιότητας και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Θ)Για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς.

 

Τι συνεπάγεται τυχόν άρνηση του Πελάτη να χορηγήσει τα προσωπικά του δεδομένα;

Τυχόν άρνηση του Πελάτη για χορήγηση των προσωπικών του δεδομένων, υπό στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε, πληροφοριών, στοιχείων ή εγγράφων που απαιτούνται για τους ανωτέρω σκοπούς θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα συναλλαγής με την εταιρεία (δωρεάν δοκιμή μηχανημάτων και προμήθεια αυτών).

 

Διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων και κατηγορίες αυτών.

Κατά την πρώτη επίσκεψη του Πελάτη στο κατάστημα συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ίδιο σχετική φόρμα – έντυπο με όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό στοιχεία Α,Β,Γ προσωπικά δεδομένα (ταυτότητας, επικοινωνίας, υγείας).

Μετά την συμπλήρωση της ανωτέρω φόρμας, προβαίνουμε για τους λόγους που προαναφέραμε σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων και με την βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών με σκοπό την προώθηση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης. Ειδικότερα θα προβούμε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης, τα δεδομένα επικοινωνίας, τα δεδομένα υγείας και τα δεδομένα πληρωμών που είναι απαραίτητα για τη δωρεάν χρήση των μηχανημάτων της εταιρείας καθώς και για την κατάρτιση σύμβασης πώλησης αυτών.

Το φωτογραφικό υλικό το οποίο θα συλλεγεί στη συνέχεια και οι βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες του Πελάτη τα οποία θα ληφθούν κατόπιν δικής του συναίνεσης θα τύχουν ανάλογης επεξεργασίας.

Ποιοί είναι οι Αποδέκτες ή και Εκτελούντες την Επεξεργασία;

Τα δεδομένα του Πελάτη στα πλαίσια των επισκέψεων στο κατάστημα και της αγοράς εξοπλισμού θα τύχουν επεξεργασίας από το προσωπικό της εταιρείας (Διευθυντή, Συμβούλους αιθουσών, τεχνικούς) τα τμήματα που είναι αρμόδια για την εξυπηρέτησή του, ειδικότερα, για τις επισκέψεις σας (δωρεάν δοκιμή και είδος μηχανήματος), τις αγορές, το service, την κάλυψη των εγγυήσεων και των πληρωμών. Επίσης τα δεδομένα του, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή του μπορεί να διαβιβασθούν και στη μητρική εταιρία ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του δικτύου στο οποίο ανήκουμε, σε συνεργαζόμενες εταιρείες πληροφορικής και σε κέντρα για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία οφείλουν να ενεργούν μόνο κατ’ εντολήν της και να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό καθώς δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

 

Ποιός είναι ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων;

Η εταιρεία θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη για όσο διάστημα διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση, τόσο σε έγχαρτη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Σε περίπτωση συνάψεως συναλλακτικής σχέσεως με την εταιρεία (δωρεάν δοκιμή μηχανημάτων – σύμβαση πώλησης) η εταιρεία τηρεί προσωπικά δεδομένα του Πελάτη έως τη συμπλήρωση του κατά νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, ήτοι για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) ετών από τη λήξη της σχετικής συμβάσεως με οποιονδήποτε τρόπο. Επισημαίνεται ότι εάν εκκρεμεί μεταξύ της εταιρείας και του Πελάτη δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας, θα τηρούμε τα δεδομένα του Πελάτη μέχρι την περαίωση της δικαστικής υπόθεσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις της Εταιρείας;

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα του Πελάτη ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δεν μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα του Πελάτη από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

 

Ποιά δικαιώματα έχει ο Πελάτης σχετικά με την προστασία και επεξεργασία του δεδομένων του;

Ο πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Α) Να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και επιπλέον να λάβει αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την παραγματοποιούμενη επεξεργασία.

Β) Να ζητήσει τη διόρθωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (διορθώνοντας τα ανακριβή και συμπληρώνοντας τα ελλιπή).

Γ) Να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή  των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.

Δ) Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών.

Ε) Να ασκεί το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, ήτοι να λαμβάνει τα δεδομένα σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπα, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ΣΤ) Να Ασκεί το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο που αφορά προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων και στην εταιρεία ως εξής:

Α) Με αποστολή στη διεύθυνση ……………….. με θέμα GDPR, επισυνάπτοντας την αντίστοιχη φόρμα άσκησης δικαιώματος που θα βρείτε στην ιστοσελίδα www………………….

Β)Με αποστολή σχετικής επιστολής, με την ένδειξη GDPR, προς «T.TODOROV ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», Λεωφ. Μεσογείων αρ.328, Τ.Κ………., εσωκλείοντας την αντίστοιχη φόρμα άσκησης δικαιώματος που θα βρείτε στην ιστοσελίδα www…………..……

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 210…………………

Εφόσον ασκήσετε οιοδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, η εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.

Εάν η εταιρεία δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του Πελάτη, τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για την δυνατότητα από τον Πελάτη υποβολής καταγγελίας.

Σε περίπτωση δε που ο Πελάτης θεωρεί ότι θίγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Δηλώνω ότι :

Ενημερώθηκα σαφώς για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των Ειδικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγει η εταιρεία «T.Todorov και Σία Ο.Ε.» με το διακριτικό τίτλο NUGA BEST HELLAS.

 

Έλαβα γνώση των δικαιωμάτων μου ως υποκείμενο των Προσωπικών μου Δεδομένων.

 

Αποδέχομαι ότι η επεξεργασία των Δεδομένων μου είναι απολύτως αναγκαία για την συναλλαγή μου με την εταιρεία και τη χρήση των μηχανημάτων.

 

Παρέχω στην εταιρεία τη ρητή συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των Προσωπικών μου Δεδομένων.

 

Συναινώ                Δε συναινώ

 

 

 

                                                                     Aγία Παρασκευή, ….-…..-2019

 

                                              Υπογραφή πελάτη - Ονοματεπώνυμο

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

 

Έχω λάβει πλήρη ενημέρωση ότι, υπό την προϋπόθεση της κατωτέρω ρητής συναινέσεώς μου, η εταιρεία «T.Todorov και Σία Ο.Ε.» με το διακριτικό τίτλο NUGA BEST HELLAS, θα δημιουργεί, θα συλλέγει, θα αποθηκεύει και θα επεξεργάζεται Προσωπικά μου Δεδομένα (οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες, Βίντεο) για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της εταιρείας, καθώς και για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την ποιότητα των μηχανημάτων και των εν γένει προϊόντων της εταιρείας, για την προστασία μου, για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποιήσεώς μου από τα προϊόντα της εταιρείας, για τη διασφάλιση της ποιότητας και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η εταιρεία θα δύναται να διαβιβάσει τα Προσωπικά μου Δεδομένα στη μητρική εταιρεία καθώς και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του δικτύου.

 

Στο πλαίσιο της παρούσας συναίνεσής μου,  ενημερώθηκα για το δικαίωμά μου εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην εταιρεία ως ανωτέρω ρητώς ορίζεται.

 

Συναινώ                Δεν συναινώ

 

 

 

Αγία Παρασκευή, ……-……-2019

 

Υπογραφή πελάτη – Ονοματεπώνυμο

 

 

 

 

 

 

 

Ο/H κάτωθι υπογράφων/oυσα αφού διάβασε με προσοχή την παρούσα ενημέρωση και τις Δηλώσεις Συναίνεσης για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την αποδέχεται.

 

Αγία Παρασκευή, …..-……2019

 

Υπογραφή πελάτη - Ονοματεπώνυμο

 

 

 

Αρχεία