Λεωφ. Μεσογείων 328, Αγ. Παρασκευή 15341 210 2919113 Zoom Meeting
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Μόνο για
σπουδαστές
Νευρικό Σύστημα

Ο κύριος Κλουβάτος μας αναλύει το νευρικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος το οποίο είναι το σύστημα επικοινωνίας του σώματος που ρυθμίζει και συντονίζει όλες τις λειτουργίες του.

Μόνο για
σπουδαστές
Κοινωνικοί Παράγοντες

Σε αυτό το μάθημα ο κος Ρωξάνης συνεχίζει να αναλύει τους παράγοντες τους πολιτιστικούς που επηρρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά και συνεχίζει με τους κοινωνικούς παράγοντες.