Λεωφ. Μεσογείων 439, Αγ. Παρασκευή 15343 2102919113, 2114100677 Zoom Meeting
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η κύρια ύλη των εξοπλισμών μας και η πιο επαναστατική εφεύρεση της Nuga Best είναι το κεραμικό Τουρμάνιο (TCTM) το οποίο είναι ορυκτό από τον συνδυασμό Τουρμαλίνης, Γερμανίου, Ελβάν και Ηφαιστειακών Γαιών τα οποία έχουν επιστημονικά αποδεδειγμένη ευεργετική δράση για τον οργανισμό λόγω της εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας μακρών κυμάτων, ανιόντων και ήπιων μαγνητικών πεδίων. Η εξέλιξη αυτού του ορυκτού που αποκάλεσε τομή για την εξέλιξη και της ίδιας της Nuga Best είναι το πολυσυζητημένο σε επιστημονικές κοινότητες Τουρμάνιο σε συνδυασμό με Νανοδιαμάντι (NDTTM). Για την δημιουργία του NDTTM συνεργάστηκαν τα εξής: Εργαστήριο Stepanov στη Λευκορωσία, το Εργαστήριο Κεραμικής Fraunhofer (IKTS) στη Γερμανία και το Εργαστήριο Κεραμικής Meisen στη Γερμανία. Πραγματοποιήθηκαν ποικίλα πειράματα στο NDTTM σε διαφορετικές θερμοκρασίες όπως: συγκριτικό πείραμα ποσότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας, συγκριτικό πείραμα θερμικής αγωγιμότητας, πείραμα πολλαπλασιασμού (γρήγορης αναπαραγωγής) κυττάρων, ανάλυση της ροής και της μορφολογίας του αίματος σε μικροσκόπιο πριν και μετά την εφαρμογή προϊόντων από NDTTM.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά τα παραπάνω πειράματα είναι ότι το NDTTM όντας ένα βιολογικό υλικό και μη τοξικό έχει πολύ μεγάλη και ταχύτατη θερμική αγωγιμότητα και ως εκ τούτου καλύτερη ενεργειακή απόδοση, μεγαλύτερη κατά 1.5 ποσότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας σε σύγκριση με το Τουρμάνιο (TCTM),

μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, συμβολή στην επαναδραστηριοποίηση των κατεστραμμένων κυττάρων, στην επιτάχυνση της κυκλοφορίας του αίματος και στην αύξηση της ζωτικότητας των τριχοειδών αγγείων από χημική και βιολογική άποψη.

 

Ένα από τα τελευταία και χωρίς αμφιβολία πιο επαναστατικά προϊόντα που κατασκεύασε η Nuga Best είναι ο συνδυαστικός εξοπλισμός διέγερσης και μασάζ Ν5 με Τουρμάνιο (TCTM) & Τουρμάνιο σε συνδυασμό με Νανοδιαμάντι (NDTTM). Για τη δημιουργία αυτού του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκαν επιστημονικές έρευνες και ιατρικά πειράματα στα εξής: Εργαστήριο της Nuga NugaLab στη Νότια Κορέα, στο Κρατικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο Mechnikov στη Ρωσία και στο Νοσοκομείο Severance του Πανεπιστημίου Yonsei στη Νότια Κορέα.

Στις έρευνες που διεξήχθησαν στο Κρατικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο Mechnikov και στο Νοσοκομείο Severance του Πανεπιστημίου Yonsei αντικείμενο της κλινικής μελέτης ήταν 35 ασθενείς στο πρώτο και 38 ασθενείς στο τελευταίο, οι οποίοι ήταν άνδρες και γυναίκες 20 χρονών και άνω με οσφυαλγία, και ο στόχος των κλινικών ερευνών ήταν η παρατήρηση της συμβολής του Ν5 στη χαλάρωση των καταπονημένων μυών και στη βελτίωση της μυϊκής ατροφίας, η παρατήρηση των αλλαγών στη σπονδυλική στήλη μετά τη χρήση του εξοπλισμού, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης της ατομικής συσκευής Θέρμο-θεραπευτικού και διεγερτικού μασάζ Ν5 με επιπρόσθετα εξαρτήματα για την αντιμετώπιση παθήσεων λειτουργικής φύσεως της σπονδυλικής στήλης και η αξιολόγηση της βελτίωσης των δεικτών της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Η συνολική διάρκεια των ερευνών ήταν 3 μήνες και για την αντικειμενική έκβαση αποτελεσμάτων και στις δύο περιπτώσεις οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (ομάδα 1 και ομάδα 2) εκ των οποίων μόνο η ομάδα 1 πραγματοποίησε την πραγματική θεραπεία και η ομάδα 2 μια εικονική εκδοχής της (ομάδα ελέγχου). Για την αξιολόγηση της κατάστασης και της εξέλιξης των ασθενών με εκφυλιστικές παθήσεις της σπονδυλικής στολής και των δύο ομάδων χρησιμοποιήθηκαν οι εξής μέθοδοι: αντικειμενική φυσική εξέταση των ασθενών (πόνος στη σπονδυλική στήλη, αντανακλαστικός πόνος, τοπική ευαισθησία, περιορισμός της κίνησης και κινητικότητας, συμπτώματα έντασης), αριθμητικές κλίμακες αξιολόγησης πόνου (από 1 έως 5), οπτική αναλογική κλίμακα των 100 χιλιοστών (VAS-100mm), αξιολόγηση της ποιότητας ζωής βάσει της κλίμακας «Κατάσταση υγείας - Ενεργητικότητα - Διάθεση» (САН), Υπερηχογράφημα Doppler και Ηλεκτρομυογράφημα (EMG).

Τα αποτελέσματα των κλινικών ερευνών έδειξαν ότι όλοι οι ασθενείς της κύριας ομάδας (ομάδα 1) εξέφρασαν θετική γνώμη για τη θεραπεία με τη χρήση του εξοπλισμού, όπως και για τα αποτελέσματά της, και επεσήμαναν τα εργονομικά χαρακτηριστικά και τον υψηλής ποιότητας ιατρικό-τεχνικό σχεδιασμό του προϊόντος. Στην κύρια ομάδα (ομάδα 1) η αναλγητική δράση ήταν σημαντικά υψηλότερη (ο πόνος είχε μειωθεί κατά 4 φορές), ενώ στην ομάδα ελέγχου (ομάδα 2) ο πόνος είχε μειωθεί μόνο κατά 2 φορές. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν, επίσης, στατιστικά ότι η θεραπεία των εκφυλιστικών παθήσεων της σπονδυλικής στήλης με τη βοήθεια του εξοπλισμού Ν5 ήταν αποδοτική. Η εφαρμογή του Ν5 συνέβαλε στην πιο 

αποτελεσματική μείωση του πόνου και στην αύξηση ελαστικότητας των μυών της σπονδυλικής στήλης και αυξάνει τη λειτουργική δράση της συνδυαστικής θεραπείας. Για την εξέταση της μικρο-κυκλοφορίας και της περιφερικής κυκλοφορίας του αίματος των κάτω ακρών εφαρμόστηκε η μέθοδος του υπερηχογραφήματος Doppler. Κατά τη διάρκεια της συγκριτικής ανάλυσης της επίδρασης της συνδυαστικής θεραπείας στην περιφερική κυκλοφορία του αίματος στην ομάδα 1, σημειώθηκε διαφορά στους δείκτες στη ραχιαία αρτηρία και των δύο κάτω άκρων, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (ομάδα 2).

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι κλινικές έρευνες είναι τα εξής :
Ο εξοπλισμός Ν5 είναι σε αντιστοιχία με όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης του. Τα αναμενόμενα θεραπευτικά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν, δεδομένης της σωστής χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σύμφωνα με τις αριθμητικές κλίμακες και την οπτική αναλογική κλίμακα αξιολόγησης πόνου, σημειώθηκε σημαντικό αναλγητικό αποτέλεσμα της συνδυαστικής θεραπείας με την εφαρμογή του εξοπλισμού Ν5 το οποίο διαφέρει στατιστικά από το αποτέλεσμα της θεραπείας της ομάδας 2. Οι δείκτες της ποιότητας ζωής (Κατάσταση υγείας - Ενεργητικότητα - Διάθεση) στους ασθενείς που έλαβαν τη συνδυαστική θεραπεία ήταν σημαντικά υψηλότεροι από τους δείκτες στους ασθενείς από την ομάδα 2. Η θεραπεία με την εφαρμογή του Ν5 είχε θετική επίδραση στους δείκτες της μικρο-κυκλοφορίας  και αύξησε το πλάτος και τη συχνότητα των βιοδυναμικών όλων των μυών που εξετάστηκαν. Τα αποτελέσματα των κλινικών εξετάσεων επιβεβαίωσαν την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα της χρήσης του εξοπλισμού Ν5 κατά τη διάρκεια της θεραπείας των εκφυλιστικών παθήσεων λειτουργικής φύσεως της σπονδυλικής στήλης.